PIT 2017 program i kwota zmniejszająca podatek za rok podatkowy 2017

Jak wiadomo pośród najciekawszych nowelizacji prawa podatkowego, które będziemy musieli uwzględnić w rocznych rozliczeniach podatkowych, znajdują się zmiany, jakim poddano kwotę tzw. wolną od podatku i związaną z nią kwotę tzw. obniżającą podatek. W istocie pierwsza z nich jest prostą konsekwencją drugiej i obie wzrastają w ramach najbliższego rozliczenia podatkowego. Możemy mieć całkowitą pewność, że program PIT (niezależnie od tego, który wybierzemy) zaimplementuje owe zmiany. Wciąż jednak warto pamiętać o kilku podstawowych konsekwencjach wprowadzanych zmian, jak i szerzej – kwestii kwoty wolnej od PIT w ogóle.

W najbardziej ogólnym znaczeniu kwota, którą nazywamy wolną od podatku dochodowego, jest wartością osiągniętego i wykazanego przez rozlicza...

Czytaj więcej

Zerowy dochód i rozliczenie PIT online 2017

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podatkowego precyzują, że osoby, które osiągnęły w trakcie trwania roku podatkowego przychody, podlegają obowiązkowi przygotowania deklaracji podatkowej, a następnie przekazania jej właściwemu organowi administracji podatkowej. Co jednak w sytuacji, gdy nie osiągnęliśmy żadnych dochodów? Czy oznacza to, że jesteśmy automatycznie zwolnieni z tego obowiązku? Zasadniczo tak, jednak w zależności od konkretnej sytuacji podatnika, jak również jego związanych z nią preferencji rozliczenie PIT online 2017 wciąż może być dla niego korzystne — nawet jeśli nie wykazuje żadnych przychodów.

Jeśli nie posiadamy żadnych dochodów, czy też jedynie dochody, które zostały zwolnione z opodatkowania, nie musimy przygotowywać zeznani...

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT online 2017 i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Przystępując do rozliczenia PITy 2017, co praktycznie w każdych okolicznościach wiąże się z rozważeniem możliwych do zastosowania ulg i odliczeń podatkowych, podatnik posiadający Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego znajduje się w znacznie korzystniejszej sytuacji niż ten użytkujący IKE. Warto zapoznać się z korzyściami związanymi z opłacaniem składek na IKZE przed przystąpieniem do rozliczenia PIT 2017 online.

Program do PIT 2017 w ramach rozliczenia podatkowego pozwala na odliczenie wpłat na fundusze już w roku ich wpłaty. W tym sensie podatnik posiadający IKZE jest w znacznie korzystniejszym położeniu od posiadacza IKE (indywidualnego konta emerytalnego), gdyż rozliczenie w ramach ulgi podatkowej składek wpłacanych IKE nie jest możliwe...

Czytaj więcej

PIT 36 online — okoliczności wyboru formularza podatkowego

Obok PIT 37 online oraz PIT 28 online PIT 37 w wersji elektronicznej jest jednym z najczęściej wybieranych przez polskich podatników formularzy podatkowych. Przepisy podatkowe jasno określają sytuację, w której należy sięgnąć po ten wzór rozliczenia podatkowego.

Zeznanie podatkowe PIT 36 w ramach PIT 2017 online przeznaczone jest głównie dla podatników zajmujących się działalnością zarobkową w ramach gospodarczej pozarolniczej działalności oraz w ramach aktywności w specjalnych działach rolnej produkcji. W każdej z tych okoliczności wybór wspomnianej deklaracji oznacza rozliczenie podatkowe na podstawie standardowej skali podatkowej...

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT: rozliczenie PIT online 2017 dla osoby mającej status nierezydenta RP

Osobom niedysponującym miejscem zamieszkania w Polsce przysługuje status nierezydenta, a ich dochody podlegają obowiązkowi podatkowemu ograniczonemu, co oznacza, że jedynie ich dochody osiągane w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią przedmiot opodatkowania w naszym kraju. Jeśli jesteś nierezydentem, rozlicz PIT online — PIT online 2017 jest wyjątkowo łatwy do przeprowadzenia nawet dla osób niezaznajomionych z polskimi procedurami podatkowymi.

Podatek nierezydenta występującego jako pracownik

W każdym wypadku, gdy nierezydent osiąga przychody na podstawie umowy o pracę lub pokrewnych stosunków pracy będzie objęty opodatkowaniem na ogólnych zasadach, czyli według skali podatkowej...

Czytaj więcej

PIT 2017 program — idealne rozwiązanie dla deklaracji odłożonej na „ostatnią chwilę”

Nie jest żadną tajemnicą, iż wcale liczna grupa spośród nas odkłada nieprzyjemne obowiązki na później. Nie jest też żadną tajemnicą, że rozliczenie podatkowe PITy 2017 należy, bądź też należeć będzie tej klasy obowiązków. Oczywiście samo w sobie nie może to stanowić powodu do samozadowolenia, ale w jeszcze mniejszym stopniu do rezygnacji — jeśli tylko zdecydujemy się na PIT 2017 online, wciąż mamy szansę na złożenie prawidłowo wypełnionego zeznania w wymaganym prawem terminie. Faktycznie mamy ją do ostatniej minuty, ostatniego dnia przewidzianego jako ostateczny termin złożenia zeznania PIT.

Rozliczenia cyfrowe, szeroko propagowane głównie w Internecie, jako perfekcyjna metoda corocznego rozliczenia PIT od lat ułatwiają życie polskiemu podatnikowi...

Czytaj więcej

PIT 36 online w rozliczeniu fiskalnym 2017

Obok PIT 37 online i PIT 28 online PIT 36 należy do najczęściej przygotowywanych w naszym kraju elektronicznych deklaracji podatkowych.

PIT 2017 online w postaci formularza podatkowego PIT 36 online będzie przydatny dla każdego podatnika, dla którego osiągnięte w roku 2016 przychody przynajmniej w części nie były procesowanie przez płatnika odprowadzającego w jego imieniu zaliczki PIT organom administracji podatkowej RP. W takim wypadku podatnik jest zobowiązany do samodzielnego ustalania wysokości zaliczek oraz terminowego odprowadzania ich do urzędu skarbowego...

Czytaj więcej

Najnowszy sposób na rozliczenie PIT — rozlicz PIT 2017 online

Podatki od tak dawna są elementem naszej cywilizacji, iż nie wyobrażamy sobie już nawet możliwości znaczących modyfikacji w ich zakresie — poza ewentualnym wzrostem naszych zobowiązań — jednak formy przygotowania rocznego rozliczenia podatkowego ewoluują, przynosząc rozwiązania coraz korzystniejsze dla podatnika.

Wśród wielu rodzajów podatków, jakie spotykamy każdego dnia w polskim systemie podatkowym, najbardziej powszechnie znanym i opłacanym jest podatek dochodowy PIT...

Czytaj więcej

Program PIT i organizacje pożytku publicznego (OPP/NGO)

Już od co najmniej kilku lat niezmiennym elementem w dyskusji o rocznych rozliczeniach PIT są aplikacje do składania elektronicznych deklaracji podatkowych, które w bieżącym roku funkcjonują pod zbiorczą nazwą program PIT 2017. Program do rozliczania PIT okazał się dla wielu z nas narzędziem niezastąpionym w stosunkach organami podatkowymi. Niemałe znaczenie ma oprogramowanie podatkowe również dla organizacji NGO.

W pewnym sensie organizacje OPP i internetowe serwisy podatkowe były od samego początku skazane na (owocną) współpracę. Dla organizacji realizujących cele pożytku publicznego w naszym kraju możliwy do przekazania im 1 procent podatku stanowi często podstawowy kanał finansowy, który podtrzymuje ich bieżącą aktywność...

Czytaj więcej

Najłatwiejsze rozliczenie PIT online 2017

Aby rozliczenie pit 2017 online było jak najprostsze, wiele firm internetowych przygotowało aplikacje do rozliczania PIT. Znajdź dobry portal dla podatnika i skorzystaj z nich, by rozliczenie PIT online 2017 było mało czasochłonne i bezproblemowe.

W nowym roku zrób szybkie rozliczenie pit 2017, dzięki temu, iż istnieje niezbyt trudne w obsłudze i pomyślane nawet dla wymagających podatników rozliczenie pit online 2017. Tym, czego jedynie potrzebujesz, jest dostęp do Internetu, nie musisz mieć wielkiej wiedzy o działaniu tych programów. Tego, jak używać program PIT 2017 nauczysz się błyskawicznie, gdy z niego skorzystasz...

Czytaj więcej