Kryteria rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii

Rezydencja podatkowa ma istotny wpływ na obowiązki  podatkowe. Rezydenci podatkowi danego państwa rozliczają  w tym państwie wszelkie dochody niezależnie od położenia ich źródła, z uwzględnieniem umów międzynarodowych i prawa wewnętrznego danego kraju. Nierezydenci rozliczają się tylko z przychodów osiąganych na terenie danego kraju.

W Wielkiej Brytanii rozróżnia się kilka kategorii rezydencji podatkowej. Można mieć status:

  • rezydenta (resident),
  • zwykłego rezydenta (ordinarily resident)
  • osoby mieszkającej w kraju na stałe (domiciled).
  • nierezydenta (not resident lub  not ordinarily resident )

Resident – rezydent

  • Status rezydenta przysługuje w danym roku podatkowym, jeśli spełni się warunek  przebywania przez  183 dni roku podatkowego w Wielkiej Brytanii  ...
Czytaj więcej

Rozliczenie PIT 2017, czyli program PIT 2017 online

Zbliżający się wielkimi krokami czas gorączki podatkowej będzie dla większości z nas dolegliwością raczej łagodnego charakteru i przelotnego trwania za sprawą szeroko dostępnego oprogramowania podatkowego. Nie jest to oczywiście novum dla współczesnego polskiego podatnika — rozliczenie PIT 2017 przez Internet to w istocie zaktualizowane aplikacje, które dobrze znany z lat poprzednich.
Pomimo że historia elektronicznych form rozliczania podatku PIT ma w naszym kraju zaledwie kilka lat, jej efekty okazały się niebagatelne...

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe – ważne informacje

Jak założyć profesjonalny cover band

Stworzenie dobrej klasy zespołu coverowego grającego live wiąże się nie tylko ze zbudowaniem odpowiedniej marki i strony internetowej, ale przede wszystkim z inwestycjami, które musimy ponieść. W przypadku zespołu złożonego z profesjonalnych muzyków będziemy musieli zapewnić im zaplecze techniczne. O ile każdy muzyk posiada instrument i własny wzmacniacz, to nagłośnienie całego zespołu wymaga już odpowiednio dobranego sprzętu. Najlepszą opcją zdaje się być tutaj system aktywnych kolumn wspartych jednym bądź dwoma subwooferami.

Należy też pamiętać o mikserze, powinien on posiadać dużą ilość wejść, aby móc podłączyć do niego zarówno kilka mikrofonów nagłaśniających perkusję, jak i mikrofony z gitar, mikrofony wokalne oraz ba...

Czytaj więcej

Jakie limity obowiązują w przypadku ulgi rehabilitacyjnej

System podatkowy przewiduje możliwość odliczenia stosownych ulg. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym należy spełnić ściśle określone warunki, by móc skorzystać z danego przywileju. Poza popularną ulgą prorodzinną oraz internetową, wiele osób korzysta także z ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom niepełnosprawnym, a także ich opiekunom. Ma na celu przede wszystkim obniżenie podatku tytułem kosztów poniesionych na rehabilitację. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości muszą przedstawić dokumenty, które potwierdzą poniesione wydatki . Prawo podatkowe uwzględnia dwa rodzaje odliczeń. Pierwszy typ to tzw. odliczenia limitowane kosztowo...

Czytaj więcej

PIT online dla każdego

Rozliczenie PIT za rok 2016 wcale nie musi być trudne i czasochłonne. Warto skorzystać z prostej formy rozliczeniowej, jaką jest rozliczanie PIT przez Internet. Mając dobry program do PIT, możemy uporać się z podatkiem bez większego problemu. Programy do PIT znajdziemy w Internecie, polecamy zajrzeć na sprawdzone portale podatnicze, które często oferują darmowe programy do PIT. Nie warto wybierać pierwszego lepszego programu, ponieważ może okazać się, iż nie spełni on naszych oczekiwań. Co więcej, może nie posiadać wystarczających zabezpieczeń i certyfikatów. Zawsze należy korzystać wyłącznie z polecanych, sprawdzonych i rekomendowanych programów do PIT. Tylko wtedy będziemy mieć gwarancję bezpieczeństwa, a także pewność, że rozliczenie pit przebiegnie prawidłowo...

Czytaj więcej

Kilka szczegółowych aspektów rozliczenia podatkowego PIT 2017

Podatek od spadku – czy i kiedy należy go zapłacić?

Kwestia płatności podatku od spadku wzbudza wiele kontrowersji. Czy od każdego spadku należy zapłacić podatek? Czy trzeba wykazać go w rocznej deklaracji PIT? Na te i inne pytania prezentujemy odpowiedzi w poniższym artykule.

Otrzymujemy spadek – i co dalej?

Świadomy podatnik, kiedy otrzymuje spadek lub darowiznę, zazwyczaj zastanawia się, czy owymi dobrami materialnymi będzie musiał „podzielić się” z fiskusem. Konieczność wpisania otrzymanego spadku w program do pit 2017 uzależniony jest ściśle od danych grup podatkowych. Zależnie od stopnia pokrewieństwa i koligacji rodzinnych, łączących zmarłego z beneficjentem spadku czy darowizny, ustalana jest wysokość kwot, do których podatnik jest zwolniony z opłacenia podatku...

Czytaj więcej

PIT 2017 program i kwota zmniejszająca podatek za rok podatkowy 2017

Jak wiadomo pośród najciekawszych nowelizacji prawa podatkowego, które będziemy musieli uwzględnić w rocznych rozliczeniach podatkowych, znajdują się zmiany, jakim poddano kwotę tzw. wolną od podatku i związaną z nią kwotę tzw. obniżającą podatek. W istocie pierwsza z nich jest prostą konsekwencją drugiej i obie wzrastają w ramach najbliższego rozliczenia podatkowego. Możemy mieć całkowitą pewność, że program PIT (niezależnie od tego, który wybierzemy) zaimplementuje owe zmiany. Wciąż jednak warto pamiętać o kilku podstawowych konsekwencjach wprowadzanych zmian, jak i szerzej – kwestii kwoty wolnej od PIT w ogóle.

W najbardziej ogólnym znaczeniu kwota, którą nazywamy wolną od podatku dochodowego, jest wartością osiągniętego i wykazanego przez rozlicza...

Czytaj więcej

Zerowy dochód i rozliczenie PIT online 2017

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podatkowego precyzują, że osoby, które osiągnęły w trakcie trwania roku podatkowego przychody, podlegają obowiązkowi przygotowania deklaracji podatkowej, a następnie przekazania jej właściwemu organowi administracji podatkowej. Co jednak w sytuacji, gdy nie osiągnęliśmy żadnych dochodów? Czy oznacza to, że jesteśmy automatycznie zwolnieni z tego obowiązku? Zasadniczo tak, jednak w zależności od konkretnej sytuacji podatnika, jak również jego związanych z nią preferencji rozliczenie PIT online 2017 wciąż może być dla niego korzystne — nawet jeśli nie wykazuje żadnych przychodów.

Jeśli nie posiadamy żadnych dochodów, czy też jedynie dochody, które zostały zwolnione z opodatkowania, nie musimy przygotowywać zeznani...

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT online 2017 i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Przystępując do rozliczenia PITy 2017, co praktycznie w każdych okolicznościach wiąże się z rozważeniem możliwych do zastosowania ulg i odliczeń podatkowych, podatnik posiadający Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego znajduje się w znacznie korzystniejszej sytuacji niż ten użytkujący IKE. Warto zapoznać się z korzyściami związanymi z opłacaniem składek na IKZE przed przystąpieniem do rozliczenia PIT 2017 online.

Program do PIT 2017 w ramach rozliczenia podatkowego pozwala na odliczenie wpłat na fundusze już w roku ich wpłaty. W tym sensie podatnik posiadający IKZE jest w znacznie korzystniejszym położeniu od posiadacza IKE (indywidualnego konta emerytalnego), gdyż rozliczenie w ramach ulgi podatkowej składek wpłacanych IKE nie jest możliwe...

Czytaj więcej

PIT 36 online — okoliczności wyboru formularza podatkowego

Obok PIT 37 online oraz PIT 28 online PIT 37 w wersji elektronicznej jest jednym z najczęściej wybieranych przez polskich podatników formularzy podatkowych. Przepisy podatkowe jasno określają sytuację, w której należy sięgnąć po ten wzór rozliczenia podatkowego.

Zeznanie podatkowe PIT 36 w ramach PIT 2017 online przeznaczone jest głównie dla podatników zajmujących się działalnością zarobkową w ramach gospodarczej pozarolniczej działalności oraz w ramach aktywności w specjalnych działach rolnej produkcji. W każdej z tych okoliczności wybór wspomnianej deklaracji oznacza rozliczenie podatkowe na podstawie standardowej skali podatkowej...

Czytaj więcej